ร่วมงานกับเรา Work With Us

บริษัทบั๊มบลิสยินดีต้อนรับคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ต้องการความก้าวหน้าทางอาชีพอุตสาหกรรมออนไลน์ บริษัทเราเป็นบริษัทเล็กแต่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว พวกเราอยู่กันอย่างเป็นครอบครัวและการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา ทีมงานของเรามีความทะเยอทะยานไม่หยุดนิ่งและพร้อมเปิดรับไอเดียใหม่ ๆ อยู่เสมอ ความท้าทายเป็นสิ่งที่พวกเราชื่นชอบเพราะจะเป็นแรงผลักดันให้เราคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ออกมาอยู่เสมอ หากท่านต้องการประสบการณ์ใหม่ ๆ ท่ามกลางบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตรและผลตอบแทนที่ดี ขอเชิญลงชื่อสมัครงานกับเราได้เลย


BumBliss welcomes all passionate young individuals who seek for progressive career paths within the creative online industry. We are a small company yet fast growing. Our team is like a family and teamwork is crucial to us. The positive ambition and the brilliant minds of our team constantly lead to new ideas and upcoming projects. Challenge is our bliss, we aim to be the best at what we do. The company's success is also the team members' success. Everyone here will not only earn generous income but the life and work experiences we share at BumBliss is much more valuable.

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

1. Content Editor (Thai, English and Japanese) (1 ตำแหน่ง)
รายละเอียดงาน
- เขียนรีวิวร้านอาหารหรืองานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านอาหาร
- แปลข้อความในเว็บไซต์ , เอกสาร ระหว่างภาษา ไทย / อังกฤษ
- แต่งหรือเรียบเรียงบทความ และปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ (มีระบบ admin)
- ออกไปรีวิวร้านอาหารกับทางฝ่ายขาย
- เก็บข้อมูลทำบทความที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหาร, อาหาร
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
• ระดับการศึุกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
• เพศหญิง
• อายุ : 22 ถึง 27 ปี
• อาศัยอยู่ : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- มีความสามารถในการแปลข้อความระหว่างภาษาไทย, อังกฤษ ได้อย่างคล่องแคล่ว
- มีความรู้เกี่ยวกับอาหาร, วงการอาหาร
- มีความสามารถในการแต่งข้อความเชิงประชาสัมพันธ์
- สามารถใช้งานเว็บไซต์และเข้าใจอินเตอร์เน็ตอย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรม MS Word , MS Excel , MS PowerPoint
- เข้าใจง่าย , เรียนรู้เร็ว , มีความคิดสร้างสรรค์ , รอบคอบ , มีความรับผิดชอบ , ตรงต่อเวลา
- หากสามารถแปลข้อความภาษาญี่ปุ่นได้ด้วย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ** (ผ่านการสอบวัดระดับ ระดับ 3 (N4) เป็นอย่างน้อย)
- หากมีทักษะด้านการถ่ายรูปมาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2. Web Programmer (PHP) (1 ตำแหน่ง)

This position involves custom web development. You will be part of a teamwork that cooperates to build a custom website utilizing your programming skills as well as creativity.
Job Description:
- Build, develop, and support website and web application
- Work effectively as a member of the development team to follow task guidelines established by management.
- Responsible for meeting expectations and fully complete projects within given time frame
- Demonstrates creative, technical and analytical skills
Qualification
The right individual for this role will be a motivated and energetic developer who takes initiative, enjoys finding solutions to a varying number of challenges, is detail-oriented, and takes extreme pride in their work.
Job Qualifications:
- Age 22 – 30
- Bachelor's Degree or higher in Computer Science/ Engineering/ Information Technology or related fields.
- Have at least 1-2 years experience (ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
- Web development experience with PHP
- Knowledge of HTML/XHTML, CSS, JAVASCRIPT, jQuery, Ajax, MySQL
- Advantage if have knowledge in CMS – Opencart (ถ้ามีความรู้ด้าน CMS Opencartจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- Eager to learn for new techonologies
- Willing to work hard and work under pressure.
- Highly responsible and self motivated
พัฒนาเว็บไซต์ www.bumres.com , ทำงานร่วมกันเป็นทีม
รายละเอียดงาน
- สร้าง, พัฒนาเว็บไซต์, web appication, การเชื่อมต่อกับ mobile application
- ทำงานร่วมกันกับทีมพัฒนาเว็บไซต์ และทำงานตามที่ได้รับหมายหมาย
- มีความรับผิดชอบต่อตัวงาน ทำงานได้ตามเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด
- มีความคิดสร้างสรรค์, มีทักษาทางด้านเทคนิคและการวิเคราะห์
คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุ 22-30 ปี
- ปริญญาตรีหรือสูงกว่าด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรม, เทคโนโลีสารสนเทศ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการการทำงาน 1-2 ปี (ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
- มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP
- มีความรู้เกี่ยวกับ HTML/XHTML, CSS, JAVASCRIPT, jQuery, Ajax, MySQL
- ถ้ามีความรู้ด้าน CMS Opencartจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- พร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ

 

3. Media Sales Executive (1 ตำแหน่ง)
รายละเอียดงาน
- ทำความเข้าใจในรายละเอียดเว็บไซต์ รวมถึงพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์
- วางกลยุทธิ์และทำแผนการขายเพื่อเอาไปนำเสนอให้ลูกค้าเข้าใจ
- นำเสนอเพื่อปิดการขายให้ได้ยอดขาย ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
- หาลูกค้าใหม่ที่สนใจหรือมีแนวโน้มที่จะลงโฆษณากับเว็บไซต์เรา
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งในตลาดเดียวกันได้ พร้อมบทวิเคราะห์
- นำเสนอความคิดเพื่อต่อยอดการขายและพัฒนาองค์กร
- สรุปและรายงานผลเกี่ยวกับยอดขายและรายละเอียดงานได้
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการขายพื้นที่โฆษณาในสื่อต่างๆ อย่างน้อย 2 ปี
- เพศ ชาย / หญิง ที่มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลกภาพดี
- อายุ : 24 ถึง 28 ปี
- อาศัยอยู่ : กรุงเทพมหานคร
- มีรถยนต์เป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ ในเวลาที่มีงานต่างจังหวัด
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- มีทักษะในการนำเสนอสินค้า ให้เข้าใจง่ายและเห็นภาพ
- มีทักษะในการขายที่ดี รวมถึงทักษะการต่อรองและปิดการขายที่ดี
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี หรือไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
- สามารถฟัง อ่าน และพูด ภาษาอังกฤษได้บ้าง
- สามารถใช้งานเว็บไซต์และเข้าใจอินเตอร์เน็ตอย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรม MS Word , MS Excel , MS PowerPoint
- เป็นคนกระตือรือร้น ทำงานเชิงรุก และมีความอดทนในการทำงาน
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย , ตรงต่อเวลา
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออกและกล้านำเสนอ

 

E-mail Address admin@bumres.com
Telephone (66)2718-6767, (66)8-4101-0105
Address 50 Ramkhamhang 16 Ramkhamhang Rd. Huamark, Bangkapi, Bangkok, 10240 Thailand